Dagen idag:


Advokat Hans K. Kristiansen - certificeret BOLIGadvokat  

Telefon: 33 38 03 13

E-mail:

hkk@cphlaw.dk

Advokat Hans K.Kristiansen er indehaver af Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS (cvr 18 01 68 77) der indgår i kontorfællesskabet Advokaterne Kronprinsessegade 26.

 

Arbejdsområder:

Administration af fast ejendom, herunder andelsboligforeninger, ejerforeninger samt gårdlaug. Rådgivning om boligkøb og -salg af såvel ejer- som andelsboliger. Bistand ydes i forbindelse med selvsalg af ejer- og andelsboliger, fx. annoncering, udarbejdelse af salgsopstillinger, autoriseret købsaftale, mv. Entrepriseret. Erhvervsret. Retslig inkasso og tvangsauktioner. Generel rådgivning.

Læs mere her

 

Medlem af:

Advokatsamfundet, Danske BOLIGadvokater, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Dansk selskab for Boligret, Danske Ejendomsadvokater samt Danske Advokater.

  

Oplysninger om advokatvirksomheden/Forretningsbetingelser


Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS - CVR. nr. 18016877 - er etableret på følgende adresse:

Kronprinsessegade 26, 1
1306 Kbh. K

Tlf. 333 80 300 samt på e-mail-adressen hkk@cphlaw.dk

Der kan sendes sikker mail til sl@cphlaw.dk.

 

 

Advokatvirksomheden er organiseret som advokatanpartsselskab og indgår i kontorfællesskabet "Kronprinsessegade 26, 1." 

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Beliggenhed og kontortid

Kontoret er centralt beliggende ved Kongens Have kun 10-15 minutters gang fra såvel Kgs. Nytorv som Nørreport og lidt mere fra Østerport (se evt. kort nederst på siden).

Tlf.: 333 80 300 telefontid dagligt fra kl. 9.00 - 16.00 (fredag dog til kl. 15.00).

 

Klientbankkonti

Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt formål. Her dækkes beløb op til 10. mio euro, indtil 12. måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens  hjemmeside www.gii.dk

Ansvarsforsikring og garanti

Alle advokater hos firmaet er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Salærfastsættelse

Salær og/eller beregningen heraf aftales altid med klienten før sagens opstart, og der udarbejdes en rådgivningsaftale, der bekræfter det aftalte, når der er tale om private klienter (forbrugere).  Ift. erhvervsklienter udarbejdes rådgivningsaftale naturligvis også hvis ønsket.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra bl.a. følgende kriterier: arbejdets omfang og vanskelighed, forventning til tidsforbrug samt det med sagen forbundne ansvar.

Generelt

Advokatfirmaet anvender ikke standardiserede forretningsbetingelser.

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales særskilt med klienten.

Advokatfirmaet påtager sig ikke sager, hvor der er risiko for interessekonflikt mellem kontorfællesskabets klienter. Såfremt der opstår interessekonflikt henvises klienten til en anden advokat.

Advokatfirmaet samarbejder ikke med andre om ydelse af bistand.

Advokater er underlagt "Hvidvaskloven" og er derfor forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om klienters identitet.

§16 underretning
Såfremt sagen er omfattet af reglerne om Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi som advokatfirma forpligtet til at sende denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger. Såfremt advokatfirmaet måtte få mistanke om, at der i forbindelse med en sag hvidvaskes penge eller finansieres terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt til at videregive ID-oplysninger til SØIK. Advokatfirmaet må i følge reglerne ikke orientere klienten om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Klageinstans

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS, og/eller utilfredshed med en af firmaets advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet Kronprinsessegade 28, 1306 København K., www.advokatnaevnet.dk 

 
Persondatapolitik - se her